VISI & MISI

VISI

Kami berhasrat untuk diiktiraf sebagai PUSAT INOVATIF TERBAIK untuk PENJANAAN PENDAPATAN dan PELABURAN  di kalangan Universiti Awam di Malaysia.

MISI

Kami merancang untuk mempunyai sekurang-kurangnya 10 PROJEK BERIMPAK TINGGI untuk penjanaan pendapatan dan pengkomersialan dalam tempoh dua tahun beroperasi (2018-2019).