HUBUNGI

SEKSYEN PENJANAAN PENDAPATAN DAN PELABURAN

ALAMAT

Seksyen Penjanaan Pendapatan dan Pelaburan Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri
Aras 1, Blok Hamzah
UniSZA Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu

NOMBOR TELEFON

09-668 8265

SEKSYEN PENDIDIKAN BERTERUSAN

ALAMAT

Seksyen Pendidikan Berterusan
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri
Aras 1, Blok Hamzah
UniSZA Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu

NOMBOR TELEFON

09-668 8659

SEKSYEN METRO UNISZA @ PUTRAJAYA

ALAMAT

Sekyen Metro UniSZA @Putrajaya
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri
K-4-01 Conezion Commercial
Persiaran IRC 3
IOI Resort City
62502 Putrajaya
Wilayah Persekutuan

NOMBOR TELEFON

03-869 01080

BORANG PERTANYAAN